Luqatah

PENGERTIAN LUQATAH


• Harta Luqatah ialah sesuatu yang dipungut atau harta tercicir.

• Luqatah juga bermaksud harta yang hilang dari tuannya dan dijumapai oleh orang lain.

• Selain itu, ia juga ditakrifkan sebagai harta tanap milik yang dihormati yang dijumpai di sesuatu tempat yang tidak sepatutnya disimpan dan si penemunya tidak mengetahui orang yang berhak ke atas tersebut.

 Ubai bin Ka’ab r.a. meriwayatkan:

  “saya menemui satu uncang yang berisi serratus dinar dan saya pergi untuk menemui Nabi s.a.w. lalu baginda bersabda: “Umumkan tentangnya selama setahun.” Namun tiada siapa yang mengenalinya kemudia saya pergi bertemu baginda lagi. Baginda bersabda: “Umumkanlah selama setahun, sehingga tuannya dating. Jika tiada yang datang engkau gunalah.” Lalu saya pun menggunakannya.”

(Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
 
  

 Rasullulah s.a.w. bersabda:

“Kenalilah akan ikatan yang mengikat harta tersebut serta bekasnya, kemudian hebahkanlah selama setahun. Sekiranya kamu tidak menemui tuannaya maka kamu boleh memilikinya dan membelanjakannya, dan hendaklah ia dijadikan sebaga barang simpanan di bawah jagaan kamu. Sekiranya pada suatu hari dating tuannya kepada kamu maka berikannlah kepadanya. ”
(Al-Bukhari)

Zaid bin Khalid AL-Juhani meriwayatkan seorang lelaiki bertanya Rasulullah s.a.w berkenaan dengan Harta Luqatah lalu baginda bersabda:

“Hebohkanlah harta tersebut selama setahun.”
(Al-Bukhari dan Muslim)


HUKUM MEMUNGUT


Sunat    Jika berhasrat untuk menolong orang yang keciciran harta tersebut

Wajib    Jika diyakini akan hilang sekiranya dibiarkan.

Harus   Jika tidak dibimbangi akan hilang.

Haram  Bagi orang yang berniat jahat.

PERANAN PEMUNGUT


•    Menjaga Harta Luqatah

•    Menghebahkan kepad orang  ramai

•    Menyerahkan kepada tuannya jika dijumpai

•    Menyerahkan kepada pihak Baitulmal (MAIDAM) jika tiada tuntutan

JENIS-JENIS

A.    Harta Bukan Haiwan


i)    Harta yang cepat rosak, seperti makanan

      • Dari segi hukum harta sebegini diberi pilih kepada penemunya sama ada untuk memamkan atau menggunakannya dan diganti, atau dia menjualnya dan menyimpan harganya.

ii)   Harta yang cepat rosak tetapi boleh dijaga supaya tidak rosak

       • Bagi harta jenis yang wajib bagi penemunya mengambil tindakan yang sewajarnya bagi kepentingan pemilik asal iaitu menjual dan menyimpan harganya. Melakukan sesuatu yang boleh mengelakkan harta tersebut dari rosak dengan belanja sendiri, atau dia menjual sebahagian harta tersebut bagi tujuan perbelanjaan penjagaan harta yang selebihnya.

iii)  Bagi harta yang tidak rosak

      • Bagi harta ini wajib bagi penemu menjaganya selama tempoh hebahan


B.    Luqatah Haiwan

• Harus bagi penemu memelihara haiwan yang ditemuinya dan dikembalikan kepada tuannya apabila dituntut. Beliau boleh meminta dari tuan asalnya jumlah perbelanjaan yang digunakannya. Harus juga bagi beliau menjual dan menyimpan wang hasil jualan.

Last modified on Thursday, 08 February 2018 12:39
Rate this item
(0 votes)

Bilangan Pengunjung

Hari ini 454

Hari sebelum 1146

Minggu ini 1600

Bulan ini 3155

Jumlah 2561203

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag