Wakaf Land For Rent

Waqf land to be rented for the purpose AGRICULTUREonly.

For further information please contact:

09-6303030 ext 3073

Unit Endowments,

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).

Vacant Building For Rentals (Source AM)

1. Lot 3658 No 1A Jalan Baru Pak Sabah, Dungun, Terengganu.

2. No 2B Lot 3657 Jalan Baru Pak Sabah, Dungun, Terengganu.

3. No 5B Lot 3653 Jalan Baru Pak Sabah, Dungun, Terengganu.

More Information Contact:

09-6303030 ext 3076 

Kenyataan Akhbar : Kadar Fitrah Tahun 1437H

KENYATAAN AKHBAR

YANG DIPERTUA,
MAJLlS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

PENGUMUMAN KADAR FITRAH BAGI NEGERI TERENGGANU
TAHUN 1437H / 2016M

Setelah mendapat limpah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia AIWathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud AI-Muktafi Billah Shah, Sultan dan Yang Di-Pertuan bagi Negeri Terengganu Darul Iman Serta Segala Jajahan Takluknya, dengan ini saya mengisytiharkan kadar fitrah bagi Negeri Terengganu Darul Iman bagi tahun 1437H bersamaan 2016M adalah
sebagaimana berikut :

1.    Jika dibayar dengan wang tunai, kadar fitrah yang telah ditetapkan adalah tidak kurang RM7.00 setiap orang. Sukacita dimaklumkan bahawa kadar nilaian tunai ini dikira berdasarkan kepada harga beras Gred SupeTempatan di pasaran tempatan yang mana nilainya bersamaan dengan beras 10% hancur serta beras 5% hancur. Bagi mana-mana orang yang memakan beras dari jenis Super Import, maka kadar bayarannya adalah senilai dengan kadarberas yang dimakannya iaitu bersamaan 2.60 kilogram.

2.    Fitrah juga boleh dibayar dengan beras dan kadar timbangannya adalah 2.60 kilogram atau dengan sukatan 2.97 cupak yang bersamaan dengan 1 gantang Baghdad.

Bagi maksud pembayaran, orang Islam di negeri ini bolehlah membayar fitrah di mana-mana kaunter bayaran zakat MAIDAM dari jam 8.30 pagi sehingga 4.00 petang pada hari bekerja biasa. Bagi memberi kemudahan kepada masyarakat Islam di negeri ini, bermula 24 Jun hingga 5 Julai 2016, kaunter bayaran zakat MAIDAM akan dibuka 7 hari seminggu bermula 8.30 pagi - 4.00 petang.

MAIDAM juga telah melantik seramai 1,048 orang amil yang mana 68 orang daripadanya dilantik pada tahun 2016. Mereka akan menjalankan pungutan fitrah serta zakat harta di setiap masjid dan surau di negeri ini. Sukacita juga saya mengingatkan bahawa, adalah menjadi kesalahan sekiranya mana-mana orang Islam di negeri ini membayar fitrah atau zakat yang lain, selain kepada MAIDAM atau wakilnya. Ini telah termaktub dalam seksyen 20 (b) Enakmen Bil. 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 yang menyatakan “Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat atau fitrah, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”.

Pada tahun lepas (2015) MAIDAM telah memungut fitrah sebanyak RM 5.9 juta dan ini menyumbang kepada 4.6 % dari jumlah keseluruhan pungutan zakat bagi negeri Terengganu yang berjumlah RM 126 juta. Pada tahun ini (2016) adalah dianggarkan, pungutan fitrah akan mencapai angka RM 6 juta.

Maka dengan ini saya menyeru dan menasihatkan kepada semua orang Islam di negeri ini supaya menunaikan fitrah dengan seawal yang mungkin bagi mengelakkan sebarang kesukaran, dan tidak menunggu sehingga saat akhir atau sejurus sebelum solat Idulfitri iaitu waktu terakhir wajib pembayarannya.

Berdasarkan pengalaman, terdapat sesetengah orang Islam di negeri ini yang menunggu sehingga saat akhir waktu pembayarannya dan amalan ini boleh menyebabkan fitrah tidak ditunai pada waktu yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Yang DiPertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu.

17 Syaaban 1437H
24 Mei 2016M

MAIDAM Taja 20 Pelajar Untuk Lahirkan Ulama Pelapis

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) menaja seramai 20 pelajar peringkat ijazah dan sarjana tahun ini bagi melahirkan lebih ramai ulama pelapis pada masa depan.

Yang Dipertuanya, Dato’ Shaikh Harun Shaikh Ismail, berkata tujuh daripada pelajar terbabit sedang melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah di universiti di Jordan manakala 13 lagi peringkat sarjana di beberapa universiti tempatan seperti Universiti Malaya (UM) dan Universiti Islam Antarabangsa (UIA).

Katanya, mereka dari kalangan pelajar yang cemerlang dan mampu menguasai bahasa Arab dengan baik.

“Kita ada menyediakan biasiswa kepada pelajar sebelum ini,  tetapi ia dihentikan beberapa tahun dahulu atas sebab tertentu. Bagaimanapun, tahun ini kita meneruskan kembali penajaan kerana pelbagai faktor terutama masalah ketandusan ulama yang ketara di negeri ini.

“Terengganu melahirkan ribuan hafiz dan lulusan agama daripada pelbagai sekolah dan Institut Pengajian Tinggi (IPT), kita masih kekurangan ulama pelapis yang hebat serta disegani seperti suatu masa dahulu,” katanya.

Shaikh Harun berkata, MAIDAM akan terus menaja pelajar berkenaan hingga ke peringkat doktor falsafah jika mereka memperoleh keputusan yang baik.

Katanya,  pembiayaan pelajar ijazah selama empat tahun melibatkan RM20,000 setahun, manakala pelajar sarjana diberikan mengikut bidang pengajian dan keperluan.

“Kita akan terus menaja mereka hingga ke peringkat ijazah jika memperoleh keputusan jayyid jiddan (sangat baik).

“Bagaimanapun, mereka terikat dengan perjanjian untuk berkhidmat di pejabat agama (MAIDAM) kerana itulah tujuan sebenar biasiswa berkenaan,” katanya.

Bilangan Pengunjung

Hari ini 214

Hari sebelum 1146

Minggu ini 9340

Bulan ini 6018

Jumlah 2700542

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?