Jenis-Jenis Barang Gadaian (Marhun)

 • 07 February 2018 |
 • Published in Ar-Rahnu

Semua jenis barang kemas yang diperbuat daripada emas.

• Cincin

• Rantai

• Subang

• Gelang tangan dan kaki

• Kerongsang

• Tali Tangan dan Kaki

• 'Gold Bar'

• lain-lain.

 

* Emas Putih dan sebarang bentuk Permata selain Berlian tidak diterima.

Penebusan Gadaian

 • 07 February 2018 |
 • Published in Ar-Rahnu

• Penebusan gadaian boleh dibuat secara ansuran atau sekaligus atau bila-bila masa sebelum atau pada tarikh matang.

Tempoh Gadaian

 • 07 February 2018 |
 • Published in Ar-Rahnu

• Tempoh gadaian yang diberikan selaman enam (6) bulan.

• Tempoh lanjut gadai sehingga empat (4) bulan.

Jumlah Gadaian

 • 07 February 2018 |
 • Published in Ar-Rahnu

• Gadaian sehingga 80% nilai emas
• Maksimum pinjaman RM 10,000.00 setiap individu bagi cawangan Kuala Terengganu.
• Maksimum pinjaman RM 5,000.00 setiap individu lain-lain cawangan.

Konsep

 • 07 February 2018 |
 • Published in Ar-Rahnu

• Mengabungkan konsep syariah iaitu Ar-Rahnu / Al-Wadiah Yad Adh-Dhamanah / Al-Qardhul Hasan / Al-Ijarah.

Pengenalan

 • 07 February 2018 |
 • Published in Ar-Rahnu

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu ( MAIDAM ) menyediakan perkhidmatan Ar-Rahnu yang bertujuan untuk memberi kemudahan pinjaman ( bercagar ) secara mudah dan cepat berlandaskan syariat Islam bagi membantu individu menangani kehendak aliran tunai.

Potongan Gaji

PROSEDUR PENYERTAAN MELALUI POTONGAN GAJI


Bagi Kakitangan Kerajaan Persekutuan, Kakitangan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan Syarikat Swasta:

• Penyertaan Skim Wakaf Tunai MAIDAM melalui potongan gaji boleh dibuat dengan kadar minimum sebanyak RM5 dan tiada had maksimum ditetapkan.

• Pemohon hendaklah menggunakan Borang Penyertaan Wakaf Tunai yang disediakan oleh MAIDAM.

• Borang penyertaan mengandungi 3 salinan (kertas berkarbon) yang berwarna putih, merah jambu dan kuning.

• Borang berwarna putih untuk salinan pejabat dan mestilah diserahkan kepada MAIDAM, borang berwarna merah jambu untuk salinan majikan dan seterusnya borang berwarna kuning perlu disimpan oleh pemohon.

• Sekiranya pemohon ingin menambah dan mengurangkan sumbangan wakaf, pemohon perlu mengisi semula borang potongan gaji dan nyatakan jumlah di ruangan ditambah/kurang.

• Pemohon yang ingin membatalkan skim potongan gaji Wakaf Tunai hendaklah memaklumkan kepada pihak majikan dan MAIDAM.

• Resit akan dikeluarkan pada setiap bulan setelah MAIDAM menerima bayaran daripada pihak majikan.

• Penyata Tahunan juga akan dikeluarkan kepada penyumbang.

Tekan di sini untuk Borang Penyertaan Wakaf Tunai MAIDAM

Kaunter / Tabung WTT

PROSEDUR PENYERTAAN MELALUI KAUNTER

1. Sila hadirkan diri ke Ibu Pejabat MAIDAM di Kompleks Sri Iman atau Pusat Urusan Zakat Daerah.

2. Sila ambil nombor giliran kaunter pelbagai (Ibu Pejabat) dan mana-mana kaunter Pusat Urusan Zakat Daerah.

3. Buat pembayaran dan resit dikeluarkan.

4. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi 096303030 samb. 3106

 

PROSEDUR PENYERTAAN MELALUI TABUNG

1. Sila hadirkan diri ke Ibu Pejabat MAIDAM di Kompleks Sri Iman ,Pusat Urusan Zakat Daerah atau Hotel Grand Puteri .

2. Masukkan wang ke dalam tabung yang disediakan.

3. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi 096303030 samb. 3106

 

FAQ Wakaf

1. Bagaimana pandangan ulama tentang wakaf ?

• Kebanyakan ulama berpendapat, harta yang diwakaf mestilah bersifat kekal ‘Muabbad’ kecuali setangah ulama yang lain seperti mazhab maliki berpendapat bahawa harta wakaf dibenarkan bersifat semantara ‘Muaqqat’.

 

2. Bolehkan kita memilih mazhab selain mazhab syafie dalam kes di atas ?

• Dalam bidang kuasa agama, sepertimana merujuk Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Islam Tahun 2001 Sekyen 54 bahawa Pihak Jawatankuasa Fatwa perlu memutuskan masalah syarak bersandarkan qaul muktamad dalam mazhab syafie. Maka secara tidak langsung berwakaf mestilah mengikut rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam mazahab syafie.

 

3. Apakah ganjaran berwakaf samada pesanan melalui Al-Quran atau hadis ?

• Secara tidak langsung di dalam alquran menyebut secara umum bagi setiap nafkah yang diberikan termasuk berwakaf sepertimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ayat yang bermaksud “Perumpamaan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.

• Di dalam hadis pula, iaitu daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah telah bersabda “ apabila mati anak adam, akan terhentilah amalanya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakan untuknya (HR Muslim)

• Hadis ini memberi gambaran kelebihan ciri-ciri berwakaf walaupun secara zahir perkataan ‘wakaf’ tidak di sebut, tetapi para ulama mengatakan sedekah jariah adalah diberimakna berwakaf.

4. Bagi berwakaf melalui skim potongan gaji, adakah penolakan cukai dari LHDN diambilkira ?

• Ya, jika berwakaf melalui potongan gaji, penolakan cukai dari LHDN di ambilkira sebagaimana merujuk surat LHDN bertarikh 20 Jun 2014 iaitu dibawah Akta Cukai Pendapatan 1976 sub seksyen 44(6).

 

5. Bagaimana masyarakat hendak mengetahui skim waqaf tunai di MAIDAM

• Bagi bergerak secara proaktif, Jabatan Baitulmal (MAIDAM) telah membuat beberapa langkah untuk mempromosikan produk ini seperti:-

   a. Pengiklanan melaui radio
   b. Mengedar risalah berbentuk pamplet, brosur dan poster ditempat tertentu seperti di masjid dan lain-lain.
   c. Melalui khubah jumaat.
   d. Mengadakan bengkel dan seminar.

 

6. Bagaimana perbelanjaan hasil kutipan wakaf tunai?

• Berdasarkan kepada prinsip wakaf, iaitu harta wakaf adalah bersifat kekal dan tidak boleh menghabisi, semantara wang tersebut akan ditukar kepada aset yang bersifat kekal.

• Aset-aset yang akan dibangunkan adalah mengambilkira mendatangkan hasil atau pulangan seterusnya segala hasil tersebut dibelanjakan kepada:-

   a. Sektor sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, bantuan kesihatan
   b. Sektor Pendidikan seperti bantuan kepada pelajar sekolah rendah hingga ke Universiti.
   c. Sektor Agama seperti bayaran kepada mubaligh, pendakwah dan sebagainya bagi memartabatkan syiar Islam.

 

7. Adakah matlamat waqaf tunai membantu sosio ekonomi masyarakat terutama bagi ummat Islam ?

• Sebagaimana keterangan pada bilangan 13, waqaf tunai adalah salah satu mengukuhkan ekonomi ummat Islam. Matlamat ini bukalah seperti menanam sebuah pokok yang dapat makan buahnya dalam masa 3 atau 4 tahun, tetapi ia berguna bagi generasi yang akan datang iaitu memakan masa puluhan tahun. Malah ribuan tahun kerana harta wakaf adalah kekal.

 

8. Jika terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan , bagaimana hendaklah merujuk ?

• Boleh merujuk ke Unit Wakaf Tunai MAIDAM  dan boleh hubungi 09-6303030  samb 3106 dan 3115 .

 

9. Jika saya menjumpai duit bernilai RM100 , bolehkah saya mewakafkan duit tersebut?

• Tidak boleh kerana bukan sempurna milik .

 

10. Bolehkah berwakaf untuk orang yang telah meninggal dunia ?

•Boleh

Bilangan Pengunjung

Hari ini 203

Hari sebelum 1507

Minggu ini 4547

Bulan ini 4547

Jumlah 1471751

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?