1. Konsep Shariah

 • Ar-Rahnu

 • Al-Wadiah Yad Dhamanah ( Simpanan Dengan Jaminan )

 • Qard ( Pembiayaan Kebajikan )

 • Al-Ujrah ( Upah )

 

2. Syarat-syarat

 • Warganegara

 • 18 Tahun dan ke atas

 

3. Margin Gadaian

 • 75% daripada nilai marhum *

 

4. Had Gadaian

 • Maksimum RM30,000 setiap penggadai di setiap cawangan

 

5. Tempoh Gadaian

 • Maksimum 8 Bulan

 

6. Tempoh Lanjutan Gadaian

 • Maksimum 4 Bulan

 

7.  Sekuriti / Cagaran

 • Emas Tulen ( bergantung kepada keadaan mutu / fizikal / jenisnya )

Mutu Emas Kandungan Emas
24.0 karat 99.9 %
22.8 karat 95.0 %
22.0 karat 91.6 %
21.0 karat 87.5 %
20.0 karat 83.5 %
18.0 karat 75.0 %
14.0 karat 58.5

8. Cara Bayaran Balik Pinjaman

 • Sekaligus atau Ansuran

 

9. Lelongan

 • Barang kemas yang tidak ditebus akan dilelong. Hasil lelongan ditolak pinjaman , upah simpan serta kos-kos lain dan bakinya dipulangkan kepada penggadai.

 

10. Upah Simpan

 • Upah simpan adalah dikira berdasarkan nilai barang kemas dan tempoh bilangan bulan gadaian ditebus.

Nilai Barang

(Marhun)

Kadar Upah Simpan Bulanan Bagi Setiap

RM 100.00 Nilai Barang

RM 2,000 pertama dan ke bawah Percuma
RM 2,001 sehingga RM 3,000 RM 0.50
RM 3,001 sehingga RM 5,000 RM 0.60
RM 5,001 sehingga RM 10,000 RM 0.70
RM 10,001 ke atas RM 0.75

Formula : UP   = NM  x  K  x T

                            100

                 UP     : Upah Simpan

                 NM   : Nilai Marhum

                 K      : Kadar

                 T      : Tempoh ( bulan )

 

11. Keistimewaan

 • Bebas Riba

 • Tempoh Gadaian yang fleksibel

 • Perlindungan Takaful sepenuhnya

 • Bayaran pinjaman yang fleksibel

 

12. Helaian Pendedahan Produk

 • /Penzahiran_Produk_Ar-Rahnu.pdf

* Tertakluk terma & syarat

Bilangan Pengunjung

Hari ini 460

Hari sebelum 1603

Minggu ini 6235

Bulan ini 13432

Jumlah 632681

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?