Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Carta Alir Proses Bantuan Sosial dan Kemanusiaan

sosial dan Kemanusiaan

 

Carta Alir Proses Bantuan  Ekonomi dan Keusahawanan

ekonomi dan keusahawanan

 

Carta Alir Proses Bantuan Pendidikan dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Sila rujuk Yayasan Pendidikan MAIDAM 

 

 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :

09-6303030 - Seksyen Agihan Zakat MAIDAM

1. Maksud Had Al-Kifayah
Had Al-Kifayah bermaksud “Garis kecukupan minimum bagi keperluan  asasi seseorang individu dan tanggungannya berdasarkan kos sara hidup semasa”. Dalam konteks negeri Terengganu, Had Al-Kifayah merujuk kepada suatu kadar keperluan asasi yang paling minimum bagi sesebuah isi rumah yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) berdasarkan kajian lapangan terhadap kos sara hidup semasa di negeri Terengganu.
 
2. Keperluan asas yang perlu diambil kira dalam penentuan Had Al-Kifayah:
    a.    Perlindungan / tempat tinggal
    b.    Makan dan minum
    c.    Pakaian
    d.    Perubatan
    e.    Pelajaran
    f.     Pengangkutan
 
3. Perkara yang diambil kira dalam penetapan kadar Had Al-kifayah
    a.     Maklumat ketua isi rumah (KIR)
    b.     Maklumat  ahli isi rumah / jumlah tanggungan (AIR)
    c.     Pendapatan suami / KIR
    d.     Pendapatan isteri
    e.     Pendapatan lain (Pemberian anak / Bantuan JKM / Sewaan dll)
 
4. Kadar Had Al-Kifayah yang ditetapkan : 
BIL
BUTIRAN
BANDAR (RM)
LUAR BANDAR (RM)
1
Pemohon (Tinggal Rumah Berbayar)
940.00
740.00
2
Pemohon (Tinggal Rumah Percuma)
640.00
540.00
3
Isteri Bekerja
490.00
460.00
4
Isteri Tidak Bekerja
310.00
280.00
5
Dewasa Tidak Bekerja / Tidak Bersekolah
0.00
0.00
6
Dewasa Tidak Bekerja (Cacat / Uzur)
220.00
200.00
7
Dewasa Menuntut / Belajar (18 tahun ke atas)
370.00
350.00
8
Remaja Bersekolah (13 – 17 tahun)
300.00
250.00
9
Kanak-kanak Bersekolah (7 – 12 tahun)
270.00
250.00
10
Kanak-kanak Pra-Sekolah (5 - 6 tahun)
230.00
220.00
11
Kanak-kanak Belum Bersekolah (Bawah 4 tahun)
300.00
270.00

Berdasarkan butiran di atas tidak dimasukkan ibubapa sebagai tanggungan pemohon kerana ibubapa mereka mempunyai tanggungannya sendiri dan berhak memohon atau mendapatkan bantuan atas namanya sendiri sekiranya tergolong di kalangan asnaf fakir miskin.
Butiran tambahan yang perlu diambil kira sekali sahaja selain butiran di atas :

BIL
BUTIRAN
BANDAR / LUAR BANDAR (RM)
1
Ibu Tunggal / Tinggal
200.00
2
OKU
200.00
3
Keluarga Bermasalah
200.00
4
Anak IPT
200.00


5. Kaedah pengiraan Had Al-kifayah :

Dalam pengiraan Had Al-Kifayah pendapatan kasar suami dan isteri akan ditolak dengan keperluan asas Ahli Isi Rumah (AIR) untuk mengetahui jumlah baki yang masih tertinggal daripada jumlah pendapatan tersebut. Jika negatif berkemungkinan seseorang tersebut akan layak mendapat bantuan zakat, walau bagaimanapun terdapat tujuh (7) aspek lain lagi yang perlu diambil kira bagi melayakkan seseorang diluluskan sesuatu bantuan zakat. Sebaliknya jika mempunyai lebihan daripada jumlah pendapatan tersebut maka seseorang itu secara umumnya tidak layak menerima bantuan zakat.

Contoh :
i.       RM1,200.00 – RM1,500.00 = -RM300.00 (LAYAK TERIMA)
ii.      RM1,500.00 – RM1,200.00 = +RM300.00 (TIDAK LAYAK)
 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Agihan Zakat MAIDAM
 

Wang Zakat yang dibayar kepada MAIDAM diagihkan kepada lapan (8) asnaf yang layak menerima zakat. Berikut adalah asnaf-asnaf yang layak menerima zakat beserta skim bantuan yang disediakan oleh pengurusan MAIDAM :-
 
 1. Faqir
Bermaksud orang Islam yang tidak mempunyai sumber pendapatan atau mempunyainya tetapi hanya mampu memenuhi sebahagian kecil sahaja dari keperluan asasi secara sederhana untuk diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.
• Bantuan Kewangan / Saraan Bulanan
• Bantuan Sempena Ramadhan
• Agihan Terus Kepada Fakir Melalui Pengeluar Zakat
• Bantuan Dermasiswa IPT Luar Negara
• Bantuan Dermasiswa IPT Dalam Negara
• Bantuan Makanan / Keperluan Harian
 
2. Miskin 
Bermaksud orang Islam yang mempunyai sumber pendapatan yang hanya memenuhi sebahagian sahaja dari keperluan asasi secara sederhana untuk diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.
• Bantuan Kecemasan / Bencana
• Bantuan Membina dan Membaikpulih Rumah
• Bantuan Sempena Ramadhan
• Agihan Terus kepada Miskin Melalui Pengeluar Zakat
• Bantuan Kursus / Latihan Untuk Anak-anak Miskin
• Bantuan Perubatan
• Bantuan Modal Bahan Mentah untuk Perniagaan
• Bantuan Sara Hidup
• Bantuan Serta Merta
• Bantuan Dermasiswa IPT Luar Negara
• Bantuan Sewa Rumah
• Bantuan Makanan / Keperluan Harian
 
3. Amil 
Bermaksud Individu atau organisasi yang dilantik oleh MAIDAM, yang bertanggungjawab menjalankan urusan berkaitan zakat.
• Ambilan Terus oleh Amil
• Bantuan mengadakan Pelbagai Kursus
 
4. Muallaf 
Muallaf ialah seseorang yang dijinakkan hatinya dan telah memeluk agama Islam, tetapi tahap keimanannya masih lemah.
• Saguhati Hari Raya

• Bantuan Kewangan Bulanan
• Elaun Kehadiran Kelas Agama Asas
• Bantuan Sewa Rumah
• Dermasiswa Muallaf
• Bantuan Perkahwinan
• Bantuan Umum Pelajaran
• Pembinaan Rumah Individu
• Saguhati Galakan Saudara Baru
• Bantuan Modal
• Bantuan Perubatan Muallaf
• Kursus dan Latihan
• Pengurusan Jenazah
• Bantuan Berkhatan

5. Ar-Riqab
Bermaksud memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu atau sesuatu kemudaratan.
• Bantuan Pengurusan Rumah Perlindungan Pesakit Kronik / HIV
• Bantuan Pengurusan dan Rawatan di Pusat Hemodialisis

6. Al-Gharimin
 
Bermaksud golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum Syarak.
• Bantuan golongan yang terpaksa berhutang untuk keperluan asas
• Bantuan pengurusan jenazah tanpa waris

7. Fisabilillah
 
Bermaksud mana-mana orang Islam atau pihak yang melibatkan diri atau mengadakan aktiviti dalam menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta meningkatkan penghayatan tentangnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.
• Bantuan Sumbangan Tabung Perkhidmatan Pendidikan Luar Negara
• Bantuan Pengurusan Rumah Anak Yatim MAIDAM
• Bantuan Pendidikan Dalam Negara
• Bantuan Pendidikan Luar Negara

8. Ibnu Sabil
Bermaksud mana-mana orang Islam yang berhasrat atau sedang bermusafir atau terkandas di dalam perjalanan yang memerlukan bantuan bagi maksud-maksud yang dibenarkan oleh hukum Syarak dari atau ke mana-mana jua negeri atau negara.
• Bantuan Tambang Kepada Pelajar Luar Negara
• Bantuan Kepada Orang Yang Terkandas dalam Perjalanan


Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Agihan Zakat MAIDAM
 
 

Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) kepada asnaf-asnaf yang berkelayakan :

Sektor Sosial dan Kemanusiaan
• Bantuan Bulanan.
• Bantuan Sara Hidup.
• Bantuan Baikpulih Rumah / Bina Rumah Baru.
• Bantuan Perubatan / Hemodialisis.
• Bantuan Kecemasan/Bencana.
• Bantuan Berhutang.
• Bantuan Sewa Rumah.
• Bantuan Serta-Merta.
• Bantuan Sempena Ramadhan.
• Bantuan Pusat Pemulihan / Rumah Perlindungan.
• Bantuan Pengurusan Jenazah Tanpa Waris.
• Bantuan Masjid Surau.
 
Sektor Ekonomi dan Keusahawanan
• Bantuan Modal Berdikari / Perniagaan.
• Kursus Keusahawanan Asnaf.
Sektor Pendidikan dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) - rujuk Yayasan Pendidikan MAIDAM
• Bantuan Awal Pengajian Pusat Kemahiran dan IPT.
• Dermasiswa dan Bantuan Am Pelajaran IPT  
• Program Memartabatkan Institusi Ulama’
• Bantuan Tambang Penerbangan Pelajar IPT.  
• Bantuan Persatuan Pelajar Terengganu di IPT.  
• Bantuan Program Keagamaan Di IPT Dalam Negeri .
• Bantuan Persekolahan.
• Latihan Kemahiran Anak Asnaf.
• Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar dan Pengurusan Pondok / Madrasah.
• Bantuan Kem Akademik Pelajar Sekolah.
• Bantuan Program Keagamaan Dalam Negeri.
 
Bantuan Saudara Kita (Muallaf)
• Saguhati Hari Raya
• Bantuan Kewangan Bulanan
• Elaun Kehadiran Kelas Agama Asas
• Bantuan Sewa Rumah
• Dermasiswa Muallaf
• Bantuan Perkahwinan
• Bantuan Umum Pelajaran
• Pembinaan Rumah Individu
• Saguhati Galakan Saudara Baru
• Bantuan Modal
• Bantuan Perubatan Muallaf
• Kursus dan Latihan
• Pengurusan Jenazah
• Bantuan Berkhatan
 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Agihan Zakat MAIDAM
 
 

Pengenalan Asnaf Zakat

Skop agihan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Syara’. Asnaf-asnaf tersebut sepertimana yang dijelaskan dalam Firman Allah (S.W.T) yang bermaksud :
“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”. (Surah At-Taubah : 60)

Daripada ayat di atas Allah S.W.T. telah menggariskan lapan asnaf yang berhak menerima zakat iaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Ar-Riqab, Al-Gharimin, Fisabilillah dan Ibnussabil. Bagi memastikan kriteria-kriteria sebenar asnaf-asnaf ini, pengurusan Agihan Zakat telah menetapkan berpandukan kepada takrif asnaf sebagaimana berikut:

a. Fakir
Fakir ialah orang Islam yang tiada harta atau pendapatan, atau ada harta atau pendapatan tetapi tidak mencapai 50% untuk memenuhi keperluan asasi diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.  

b. Miskin
Miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50%, tetapi tidak mencapai 100 % untuk memenuhi keperluan asasi diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. 

c. Amil
Amil ialah individu atau organisasi yang dilantik oleh MAIDAM yang bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja urusan pungutan dan agihan zakat.

d. Muallaf
Muallaf ialah seseorang yang dijinakkan hatinya dan telah memeluk agama Islam, tetapi tahap keimanannya masih lemah.

e. Ar-Riqab

Memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu.

f. Al-Gharimin

Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga dan tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera yang dibenarkan oleh hukum Syarak.

g. Fisabilillah

Mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti untuk menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.

h. Ibnussabil

Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh hukum Syarak dari mana-mana jua negeri atau negara yang memerlukan bantuan :

•    Putus bekalan dalam perjalanannya.
•    Tidak dapat memanfaatkan hartanya untuk meneruskan perjalanan.
•    Memerlukan kemudahan asas dalam masalah perjalanan.
•    Ditinggalkan dalam perjalanan.

 
Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Agihan Zakat MAIDAM
 
 
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY