Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Fungsi Seksyen Pengurusan Projek

 1. Merancang, mentadbir dan menyelia projek bantuan rumah asnaf zakat. 
 2. Merancang, mentadbir dan menyelia projek pembangunan komersial.
 3. Mengurus perolehan jabatan melalui kaedah sebut harga dan tender jabatan.
 4. Mengurus obligasi pembelian, bekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan ke atas premis MAIDAM.
 5. Menyediakan maklumat perancangan projek yang akan dilaksanakan.
 6. Menyediakan kertas kerja dan laporan-laporan.

Fungsi Seksyen Pengurusan Harta

 1. Mengurus dan mengawal selia harta milikan MAIDAM.
 2. Menyedia anggaran perbelanjaan/peruntukan (belanjawan) ke atas harta MAIDAM.
 3. Mengurus anggaran perolehan hasil-hasil harta MAIDAM.
 4. Mengklasifikasikan harta-harta MAIDAM.
 5. Mengurus segala rekod-rekod harta MAIDAM.
 6. Menyusun atur / merancang pengurusan harta MAIDAM.
 7. Melaksanakan kawalan ke atas sewaan harta-harta MAIDAM.
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY