Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Fungsi Unit

 1. Melakukan pungutan zakat di daerah.
 2. Mengagihkan bantuan zakat Fakir, Miskin, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.
 3. Membuat pengesyoran penerima bantuan zakat yang layak ke dalam sistem pengurusan zakat sekiranya melebihi kuasa yang diberi untuk diangkat kepada lain-lain pegawai atau Ketua Pegawai Eksekutif.
 4. Menyelia serta memantau perjalanan untuk program bantuan zakat fakir miskin sempena ramadhan di peringkat daerah.
 5. Mengesyorkan perlantikan dan perletakan jawatan amil di peringkat daerah.
 6. Memastikan segala urusan pentadbiran am, kewangan, zakat, dan sumber am dilaksanakan dengan lancar di peringkat daerah.
 7. Memastikan hasil zakat dan hasil sumber am yang diterima mengikut garis panduan yang ditetapkan.

Fungsi Unit Dakwah Saudara Kita

 1. Menyedia dan mengagih Bantuan Saguhati Memeluk Islam sebanyak RM250.00 dan kit ibadah selepas pendaftaran pengIslaman serta Bantuan Saguhati Khas bernilai RM2,000.00 setelah lulus Ujian Lisan/Amali Asas Fardhu Ain.
 2. Mengurus/mengagihkan bantuan zakat kepada saudara kita dan masyarakat orang asli.
 3. Mengurus/melaksanakan program dan aktiviti yang berkaitan dengan saudara kita serta masyarakat orang asli bagi pemantapan aqidah, pemahaman dan penghayatan beragama berteraskan syariat.
 4. Mengurus Kelas Bimbingan Saudara Kita dan Kelas Bimbingan al-Quran Saudara Kita.
 5. Mengurus pengIslaman dan membantu proses pendaftaran serta pendokumentasian pengIslaman saudara kita.
 6. Mengurus dan membiayai sepenuhnya pengajian saudara kita dan masyarakat orang asli di pelbagai peringkat dan bidang.
 7. Memberi bimbingan, sokongan, dorongan dan khidmat nasihat kepada saudara kita dan masyarakat orang asli.
 8. Melaksanakan ziarah dakwah dan kebajikan saudara kita.
 9. Pengurusan jenazah saudara kita dan masyarakat orang asli.

Seksyen Agihan Zakat

Fungsi Unit Pendidikan dan Pengajian Tinggi

 1. Mengurus Bantuan Persekolahan
 2. Mengurus Bantuan Awal Pengajian IPT
 3. Mengurus Bantuan Dermasiswa IPT
 4. Mengurus Bantuan Tambang Pelajar IPT

Fungsi ini diurus oleh Yayasan Pendidikan MAIDAM (https://ypmaidam.my) .

Seksyen Agihan Zakat

Fungsi Unit Sosial dan Kemanusiaan

 1. Mengurus Bantuan Bulanan
 2. Mengurus Bantuan Sara Hidup
 3. Mengurus Bantuan Perubatan Am/Kronik
 4. Mengurus Bantuan Perubatan Rawatan Hemodialisis
 5. Mengurus Bantuan Tambang Hemodialisis
 6. Mengurus Bantuan Susu Khas Bulanan
 7. Mengurus Bantuan Bina Rumah
 8. Mengurus Bantuan Baik Pulih Rumah
 9. Mengurus Bantuan Sempena Ramadhan
 10.  Mengurus Bantuan Kecemasan/Bencana
 11.  Mengurus Bantuan Sewa Rumah
 12.  Mengurus Bantuan Serta – Merta
 13.  Mengurus Bantuan Persekolahan
 14.  Mengurus Bantuan Berhutang
 15.  Mengurus Bantuan Guaman
 16.  Mengurus Bantuan Kepada Pusat Pemulihan dan Rumah Perlindungan
 17.  Mengurus Bantuan Kepada NGO/Jabatan/Organisasi

Seksyen Agihan Zakat

Fungsi Unit Ekonomi dan Keusahawanan

 1. Mengurus Bantuan Modal Berdikari dan Perniagaan Asnaf.
 2. Mengurus Kursus Keusahawanan Asnaf.
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY