Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

 
Pengertian Pendapatan
• Pendapatan termasuklah segala jenis hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan yang berupa gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewaan, royalti, hibah, elaun, honorium, pampasan, pencen, perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk perolehan dan apa jua pendapatan berdasarkan kerjaya atau sebagai ahli profesional.
 
Pengertian Gaji
• Iaitu pendapatan seseorang yang merupakan ganjaran perkhidmatan dengan sesuatu majikan atau orang perseorangan atau syarikat atau institusi.
• Pendapatan penggajian merangkumi :- 
i) Gaji Tahunan
ii) Tunggakan Gaji
iii) Imbuhan Tetap
iv) Lain-lain (termasuk Bonus atau sesuatu yang boleh dikira sebagai pendapatan yang berkaitan dengan penggajian.
 
Pendapatan Bebas
• Iaitu pendapatan seseorang melalui sesuatu kerja atau usaha kepakaran atau perkhidmatan yang merupakan ganjaran kepada khidmatnya.
• Pendapatan bebas ini merangkumi :-
i) Khidmat Guaman
ii) Khidmat Nasihat
iii) Juru Perunding
iv) Rawatan Perubatan
v) Kejuruteraan
vi) Seniman
vii) Lain-Lain
 
 
Pengertian Perolehan
• Perolehan bermaksud pendapatan yang dihasilkan daripada pemilikan seperti hasil kebun / ladang, rumah sewa, hasil pajakan tanah dan lain-lain perolehan.


Pautan ke kalkulator ZAKAT PENDAPATAN
 
 
Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Pungutan Zakat MAIDAM
 
 
 

bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY