Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Fungsi Seksyen Wakaf

Fungsi berkaitan harta-harta wakaf diuruskan oleh Seksyen WakafSeksyen ini diketuai oleh seorang Penolong Kanan Setiausaha (PKSU) yang bertanggungjawab dalam semua urusan seperti di bawah: 

 1. Urusan Pewakafan Tanah ( Pindah Milik Tanah )
 2. Urusan Wakaf Tunai
 3. Urusan Wakaf Zuriat
 4. Urusan Wakaf Khas
 5. Urusan Wakaf Am
 6. Urusan Wakaf Irshod
 7. Urusan Pewartaan Tanah Wakaf
 8. Urusan Pengambilan Balik Tanah Wakaf
 9. Urusan Istibdal Tanah Wakaf
 10. Urusan Pembayaran Cukai Tanah Wakaf
 11. Urusan Permohonan Tanah Kerajaan
 12. Urusan Penilaian Tanah Wakaf
 13. Urusan Rekod Data – Data Tanah Wakaf
 14. Urusan Menyiasat, Menjaga Serta Berusaha Supaya Tanah Wakaf Mendatangkan Manfaat
 15. Urusan Bantuan Peruntukan Wakaf
 16. Urusan Hemodialisis Wakaf
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY