Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Fungsi Seksyen Pentadbiran Dan Undang-Undang

  1. Menguruskan dan menyelaras penerimaan surat-surat jabatan
  2. Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat
  3. Menguruskan permohonan tempahan dan penyenggaraan kenderaan jabatan dan kenderaan rasmi
  4. Mengurus semua urusan aset alih
  5. Mengurus urusan pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Penerima, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan dan Jawatankuasa Penyiasat dan pemverifikasi Stor
  6. Menyelaras penyediaan laporan Tahunan Aset dan Stor ke Seksyen Kewangan
  7. Mengurus stor selaras di bawah Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan 1PP
  8. Sebagai urusetia sebut harga / Tender bagi pembekalan dan perkhidmatan
  9. Memberi nasihat undang-undang yang dirujuk oleh MAIDAM
  10. Menguruskan pelantikan peguam syarie dalam Negeri Terengganu

 

bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY