Perkhidmatan Konsultansi Penubuhan Ar-Rahnu

1. Kami menyediakan Khidmat Rundingcara Penubuhan Ar-Rahnu.

2. Matlamat dan Objektif

    • Menyediakan perkhidmatan perundingan secara profesional kepada bakal-bakal pengusaha Ar-Rahnu di Malaysia.

    • Membantu koperasi yang berminat menjalankan Ar-Rahnu dan menggalakkan pertumbuhan penggadaian secara Islam; dan

    • Memperkasakan program sosio-ekonomi MAIDAM dalam menggalakkan jihad bisnes.

3. Jenis Perkhidmatan dan Kadar Fi sebagaimana berikut : -

 

Bil Perkhidmatan

Model A

Kadar Fi (RM)

Model B

Kadar Fi (RM)

1. Menyediakan operasi dan prosedur manual skim termasuk menyediakan aturan-aturan berkaitan 10,000 10,000
2. Memberi khidmat nasihat dan bimbingan berhubung penyeragaman, susun atur, imej, warna, peralatan, dan kelengkapan tidak termasuk aplikasi sistem e-Rahnu 5,000 5,000
3. Menyediakan khidmat nasihat untuk ubahsuai premis termasuk cadangan plan lantai dan anggaran kos ubahsuai 5,000 5,000
4.

Membantu menyediakan latihan di premis perniagaan

5,000
5,000
5

Membantu menyediakan pakar emas (pilihan)

4,000 -
6. Penyediaan kertas kerja permohonan pinjaman TMP dan rundingan dengan pihak SKM (pilihan) 5,000 -
7.

Observation selama 6 bulan (RM1,000/ sebulan)

6,000 6,000

Jumlah

40,000 31,000

 

4. Borang Permohonan : Borang Khidmat Rundingcara Ar-Rahnu

 

Bilangan Pengunjung

Hari ini 308

Hari sebelum 1084

Minggu ini 5057

Bulan ini 30709

Jumlah 588252

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?