Permohonan


(1) Permohonan untuk diterima masuk sebagai Peguam Syarie hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa dengan menggunakan borang yang ditetapkan dalam Jadual 1.


(2) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan –


       (a) akuan berhubung kelakuan baik yang disokong oleh dua (2) orang pengadil yang mana hendaklah terdiri dari mereka yang berikut:

                 ( i ) Peguam Syarie; atau

                ( ii ) Peguambela atau Peguamcara yang berdaftar di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166];

               ( iii ) Ahli Dewan Undangan Negeri;

               ( iv ) Ahli Parlimen; atau

               ( v ) Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan A;

      (b) akuan bersumpah tidak pernah disabitkan atas apa-apa kesalahan oleh Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil di Malaysia atau di luar Malaysia;


      (c) akuan bersumpah tidak pernah diisytiharkan bankrap atau didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di bawah seksyen 33(6)(a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360];


      (d) jika berkenaan, salinan Sijil Amalan Guaman di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166]; dan


      (e) salinan ijazah dan diploma.
 

Bilangan Pengunjung

Hari ini 361

Hari sebelum 1146

Minggu ini 9487

Bulan ini 6165

Jumlah 2700689

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?