Enakmen

Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001 (En. 2/01) [ Original | Terkini ] 

Senarai pindaan


a) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2003 (En. 1/03)

b) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2008 (En. A5)

c) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2012 (En. A28)

d) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2018 (En. A63)


Kaedah / Peraturan

a) Peraturan-peraturan (Mengkompaun Kesalahan) Pentadbiran Hukum Syarak 1980 (Tr. P.U 4/81)

b) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Mengkompaun Kesalahan) 1987 (Tr. P.U 24/87)

c) Peraturan-peraturan (Saman) Pentadbiran Hukum Syarak 1980 (Tr. P.U. 5/81)

d) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Saman) 1987 (Tr. P.U 22/87)

e) Penubuhan Mahkamah-mahkamah Syar’iah Dalam Negeri Terengganu 1987 (Tr. P.U 13/87)

f) Kaedah-Kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Borang Dan Fee) 1987 (Tr. P.U. 9/87)

g) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Bon Jaminan) 1989 (Tr. P.U 1/90)

h) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Prosedur Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu) 1991 (Tr. P.U 19/92)

i) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Peraturan-peraturan Tanah Perkuburan Islam) 1992 (Tr. P.U 8/93)

j) Peraturan-peraturan Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Jawatankuasa Masjid) 2004 (Tr. P.U 1/04)

k) Kaedah-kaedah Pendaftaran dan Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1988 (Tr. P.U 16/88)

l) Peraturan-peraturan Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Perlantikan, Peraturan Am dan Tatatertib Pegawai Masjid) 2015

m) Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Terengganu) 2015


Enakmen / Kaedah termansuh

a) Administration of Muslim Law Enactment, 1955 (1374H) [ Original | Terkini ]


Senarai Pindaan

Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Pindaan) 1980 (En. 11/80)

b) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 (En. 12/86) [ Original | Terkini ]


Senarai Pindaan

Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 (Pindaan) 1992 (En. 1/92)

c) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Pentadbiran Masjid-masjid) 1987 (Tr. P.U 23/87) [ Original | Terkini ]

d) Kaedah-kaedah Peguam Syari’e 1987 (Tr. P.U 11/87)


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wakaf (Terengganu) 2016 


Kaedah / Peraturan
Peraturan-peraturan Pendaftaran Wakaf (Terengganu) 2019

3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 (En. 12/85)

Kaedah / Peraturan

Kaedah-Kaedah Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam (Borang dan Fee) 1987 (Tr. P.U 10/87)


4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 (En. 4/01)


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah (Terengganu) 2001 (En. 5/01)


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 (En. 3/01)


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 (En. 6/01)


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Bukan Islam 1980 (En. 1/80)


9. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 (En. 7/01)


10. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qisas) Terengganu 2002 (En. 4/02)


Bilangan Pengunjung

Hari ini 1125

Hari sebelum 1186

Minggu ini 9105

Bulan ini 5783

Jumlah 2700307

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?