PERKHIDMATAN SUMBER AM


Perundangan


• Enakmen Bil 2 Tahun 2001 iaitu Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001 pada seksyen 63 hingga seksyen 69.


Matlamat


• Peningkatan tahap penyelenggaraan aset termasuk harta yang diamanahkan kepada MAIDAM.


Definisi :


• Sumber Am dikenali sebagai harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan awam.


Objektif:


i. Menguruskan dan mentadbir harta Sumber Am dengan baik supaya masyarakat Islam mendapat faedah daripadanya.

ii. Mengenalpasti dan merekod harta Sumber Am.

iii. Mengawal, menambah dan memajukan harta-harta Sumber Am.

iv. Mengagihkan kepada yang berhak mengikut ketentuan Syarak.

Harta Sumber Am terdiri daripada :


i.     Tarekah

ii.     Luqatah

iii.    Faedah bank yang tak patuh syariah

iv.    Wang fidyah

v.     Wang tidak dituntut

vi.    Hasil sewaan (yang dijana melalui aset Sumber Am)

vii.   Hasil pelaburan

viii.  Nazar

ix.    Kafarah

Aktiviti / Pengurusan:


i. Pengurusan penerimaan harta pusaka daripada Unit Pusaka Kecil JKPTG;

•    Tawaran
•    Pengurangan
•    Merekodkan dalam Sistem Maklumat Tanah Baitulmal


ii. Harta luqatah;

•    Terimaan
•    Membuat hebahan / lelongan


iii. Fidyah;

•    Taksiran
•    Penerimaan
•    Pembelian beras
•    Agihan beras kepada fakir / miskin


iv. Mengadakan program seperti:-

•    Ibadat qurban
•    Agihan bantuan bencana alamTags: Maidam

Bilangan Pengunjung

Hari ini 378

Hari sebelum 587

Minggu ini 4423

Bulan ini 22030

Jumlah 2143394

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?