HARTA PUSAKA

 

•   Harta Pusaka adalah semua harta yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya secara halal dan berterusan hak miliknya hingga kematiannya.


HARTA PUSAKA TERMASUK

•    Semua harta yang diperoleh secara halal melalui jual beli, hibah, wasiat, pembahagian pusaka, hadiah, sedekah dan sebagainya.

•    Sewa yang masih belum dijelaskan kepada si mati

•    Hutang kepada si  mati yang dijelaskan selepas kematiannya.

•    Dividen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja  (KWSP).

•    Barang yang terbit selepas kematianya dari usaha semasa hayatnya, misalnya ikan yang masuk ke dalam bubu yang ditahan oleh si mati.

HARTA PUSAKA TIDAK TERMASUK

•    Harta yang telah diberi (hibah), dijual, diwakafkan, dan dipegang amanah si mati kepada seseorang semasa hayatnya.

•    Khairat kematian

•    Pemberian oleh orang yang menziarahi kematian

•    Imbuhan, pampasan dan saguhati

•    Pencen terbitan

•    Bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)

•    Harta yang dipinjamkan daripada orang semasa hayatnya

Bilangan Pengunjung

Hari ini 18

Hari sebelum 949

Minggu ini 18

Bulan ini 4730

Jumlah 923140

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?